צילום צנרת דיגטלי 

rx95.jpg

צילום צנרת עם רובוטים מתקדמים וחדשים 

רובוט נכנס לתוך הצינור מתעד ומצלם לכל אורך הצינור את הנזקים ואת השיפועם של הצנרת 

photo.jpg